42412647 info@mindhero.dk

Forløb

Mind- Rehab

Rehabiliteringsforløb til ramte efter en hjernerystelse.

Tilbud til ramte efter en hjernerystelse

I MindHero har vi en cirkulær tilgang med at nedbringe tiden fra traume til arbejdsduelighed. Vores pakkeforløb i MindHero tager udgangspunkt i tværfaglige kompetencer og perspektiver, undersøgelse, indsatsområder og behandlingsforløb. Vi tilbyder to specialiserede og skræddersyede pakkeforløb alt efter medarbejders problemstillinger:

Akutrådgivning (0- 4 mdr. efter traume): Afklaring af ressourcer og udfordringer, tidlig indsats, ikke behandlende.

Rehab (typisk 3-4 mdr. efter traume): Tværfaglige indsatsområder, behandlingsforløb.

Vores forløbskoordinatorer er alle sygeplejersker med erfaring inden for neurologi og rehabilitering. Jeres kunder vil have den samme gennemgående forløbskoordinator for at sikre kvalitet, kontinuitet og progression. Det er et fuldstændigt individualiseret forløb, der gør det så nemt for kunden som muligt og sikrer den mest effektive indsats.

Akutrådgivning

Digitalt forløb på 3 mdr. Hvor ressourcer og udfordringer relateret til hjernerystelsen afklares.
Forløbet afsluttes med plan for den videre indsats i forhold til faglige overvejelser og kriterier for tilbagevenden til arbejdet. Vores erfaring er at op til 70% er tilbage på ordinære vilkår efter 3 måneder.

Indhold

 • Digitale/telefoniske rådgivningssamtaler, vejledning og håndtering af symptomer.
 • Opfølgningssamtale til arbejdsgiver ud fra sundhedsfaglige og socialfaglige overvejelser.
 • Afdækning af kompleksiteten som sikrer at medarbejderen bliver vurderet og visiteret til behandling ud fra fastlagte faglige kriterier.
 • Udarbejde genoptrapningsplan til job.
 • Efterværn, op til 3 telefoniske opfølgningssamtaler efter afslutning af Akutrådgivning.

Rehab

Indsatsforløb over 4 mdr. ved kompliceret forløb med behov for analyse af risikofaktorer, undersøgelse og rådgivning om tiltag og interventioner til øget livskvalitet. Samtaler med forløbssygeplejerske vil fortsat foregå digitalt.

Hvis den ramte kunde fortsat har symptomer 3-4 mdr. efter pådraget hjernerystelse, vil det langsigtede forløb være hensigtsmæssigt at opstarte. Hos MindHero har vi jeres kunder i centrum og koordinerer tværfaglige kompetencer for at sikre et succesfuldt forløb. Et Rehab-forløb vil ske i tæt samarbejde med skadebehandler. Kunden vil have den samme forløbssygeplejerske under hele forløbet, som sammensætter et cirkulært behandlingsforløb og kan varetage jobafklaring, dialog og status til arbejdsgiver. Forløbet er altid individuelt tilrettelagt og indeholder undersøgelse, træningselementer, feedback samt inddragelse af pårørende.
Efterværn når kunden vender tilbage til arbejdsmarkedet, giver mulighed for op til 3 telefoniske samtaler for at vurdere risiko for tilbagefald og sikre fortsat at fremme den mental sundhed og trivsel.

Indhold

 • 1:1 digitale møder– skræddersyet rehabiliterende og opbyggende træningsforløb.
 • Gruppetilbud med fokus på vidensdeling og symptommestring.
 • Tværfagligt koordinerende læringsforløb efter SST nationalekliniske retningslinjer.
 • Genoptrapningsplan udarbejdet af socialrådgiver og evt. ergoterapeut/arb.miljø konsulent.
 • Skriftlig rapportering til skadebehandler i form af opstarts-, midtvejs- og afsluttende rapport.
 • Statussamtale og opfølgning til arbejdsgiver ud fra sundhedsfaglige overvejelser.
 • Pakkeforløbet omfatter undersøgelse af syn og nakke.

Hvad siger kunderne?

Tak fordi du hjalp mig igennem mit livs krise

“Jeg var nok lidt skeptisk inden vores første møde, da jeg havde prøvet en masse. Men forløbet viste sig at være utrolig værdifuldt og lærerigt. Jeg har lært at passe bedre på mig selv og min hjerne. Tage pauser og ikke blive overstimuleret. I samarbejde med min arbejdsgiver udarbejdede vi en optrapningsplan og efter en fraværsperiode på 3 mdr. er jeg nu tilbage i mit arbejde. “

Trine K.

Hårdt arbejde

“Jeg har haft et forløb på 10 sessioner hos Mindhero, samt gået hos en kiropraktor.  

Det har haft stor betydning, at Mette har vejledt mig i mit sygdomsforløb. Hun har lyttet, støttet og heppet på mig. Det har været utrolig hårdt og mange ting har ændret sig. Jeg måtte lære at passe på mig selv og tage mine symptomer alvorligt”.   

Katrine Kaas

Blog

Ikke- egnet til folkeskolen

Da jeg gik i 1 klasse var mine klasselærer meget bekymret for mig, da jeg ofte var i min egen fantasiverden, urolig, kunne ikke koncentrere mig, bogstaverne hoppede og desuden var jeg et ”ørebarn”. Jeg var nok også lettere ordblind, men det har jeg aldrig fået...

Interview med Katja Kunimori omkring pauser

Hjernen har behov for pause hver time, men hvordan holder man pauser? Bliv inspireret af Katja Kunimori og hendes brug af pauser i hverdagen. Katja er yogalærer og har et skønt yogastudie i Farum. Du kan læse mere om Katja på hendes hjemmeside:...

Hvad kan du gøre under COVID-19?

Hvilken betydning har selvisolering og social afstand i et positivt lys, kom jeg til at tænke på sommerfuglen. Sommerfuglen repræsenterer et kraftfuldt symbol på forandring, men endnu vigtigere for selvtransformation. De gennemgår en metamorfoseproces til omdannelsen...