42412647 info@mindhero.dk

Forløb

Stress lederskab

Bring hjernen i balance

Stress

Stress er en naturlig tilstand, der i sin form er en overlevelses reaktion på en trussel. En trussel der skabt i hjernen på baggrund af en eller flere hændelser i samspil med andre mennesker. Truslen kan være reel eller fiktiv. Det kan hjernen ikke kende forskel på. Oplevelsen er virkelig for den enkelte, hvorfor hjernen og kroppen reagere udfra det som den er bedst til – at overleve. Når man oplever stress, får man stresshormoner i kroppen. Man oplever en stressreaktion, som også kaldes akut stress. Under normale omstændigheder får man forholdsvis hurtigt stresshormonerne ud af kroppen igen. Men ved længerevarende stress vil man have et konstant forhøjet niveau af stresshormoner, og man kommer mere og mere ud af balance, både fysisk og psykisk. Når man begynder at få alvorlige symptomer, kaldes det for kronisk stress.

Stress er meget individuelt. Det, der stresser én person, stresser ikke nødvendigvis en anden person. Faktisk kan det, der stresser én person, fjerne stress fra en anden person. Det kan være både kortvarig og langvarig, og vil påvirke os både fysisk og psykisk. En stresset person vil både tænke og opføre sig anderledes, end når vedkommende ikke er stresset. Personen kan ikke “bare tage sig sammen”. Alvorligt stress opbygges som regel gennem flere måneder eller år. Både den stressede person og andre vil nogle gange ikke lægge mærke til denne udvikling og det vil derfor tage uger eller måneder at få stressen ud af kroppen igen, og først når det er sket, vil personen blive “sig selv” igen.

Stress lederskab har fokus på at skabe bevidsthed og personligt lederskab over tankemønstre, vaner og livsstil. Derudover at træne hjernens ubevidste processer og regulering. Personligt lederskab, håndtering af stress og mental sundhed, trivsel og egenomsorg i hverdagen. Vi flytter fokus fra hjernen til hjertet og ned til hænderne. Dette vil øge hjernens smidighed og fleksibilitet og undgå overbelastning og stress.

Stressforløbet tager udgangspunkt i kognitiv samtale, neurofeedback træning, Alpha/Thetra træning, fysisk og spirituel personlig træning.

Forløbet planlægges efter de indledende undersøgelser og afklaringer.

Pakkeforløb til ramte efter en tilstand af stress

Personlig træning, håndtering af stress og mental sundhed, trivsel og egenomsorg i hverdagen.

Investering : 19.500 kr

Varighed: 3 mdr./3 gange om ugen, 1 time pr. session.

Lokation: Charlottehaven, Østerbro

– Fysisk træning 

– Neurofeedback træning

– Meditation

– Kognitiv terapi

Indhold

  • Analyse af helbred ud fra subjektiv spørgeskema.
  • Viden om belastningstilstand, håndtering og egenomsorg.
  • Mental økonomi, energi forvaltning og mindfulness.
  • Personlig træning.
  • Neurofeedback trænings sessioner.
  • Alpha/thetra træning.
  • Status samtale og opfølgning til arbejdsgiver ud fra sundhedsfaglige overvejelser.
  • Genoptrapningsplan til job.
  • Prisen omfatter ordinær forberedelse, dokumentation, materiale, udstyr og sundhedsfaglig opstart og afsluttende rapport.
  • Sessionerne foregår i Charlottehaven, Østerbro.

Telefonisk opfølgning efter opstart af job.

Tidsbestilling

Hvis du ønsker at bestille tid, benyt venligst nedenstående link.

Adresse: Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø.

Pris pr. session: 1250 kr.

10 sessioner: 6.500 kr.

Pakkeforløb (30 sessioner): 19.500 kr.

Tiderne aftales individuelt.

Det er muligt at træningssessionerne foregår i eget hjem mod et transport tillæg.