fbpx

Ny medarbejder

Online forløb

Forskning har vist, at 70-80 procent af den læring, som finder sted i arbejds­livet, sker på selve arbejdspladsen – og medarbejdere, der er nye på arbejdsmarkedet, har derfor et naturligt stort behov for læring. De skal finde ud af, hvordan man løser kerneopgaven og lærer de formelle og uformelle spilleregler på arbejdspladsen.

Arbejdsgiveren kan altså med fordel planlægge en strategisk opstartsperiode og dermed sikre en struktureret og systematisk oplæring af de nye medarbejdere. Derudover er det vigtigt at have en arbejdskultur og et kollegafællesskab, hvor der er tilstrækkelig tid, rum og overskud til oplæringen. Fra stressforskningen ved vi, at social støtte er den vigtigste buffer i forhold til at forebygge stress. Dette kan f.eks. være en mentor, som medarbejderen kan gå til og tale fortroligt med, men også til støtte og sparring i forhold til opgaveløsning.

Det tager i gennemsnit 6 måneder, før medarbejderens bidrag til arbejdspladsen overstiger omkostningerne ved rekruttering, ansættelse og oplæring. Jo bedre en start den nyansatte får, desto større sandsynlighed er der for, at virksomheden kan fastholde dem. Mange virksomheder erkender, at det koster rigtig mange ressourcer og penge at miste en ny medarbejder, og derfor er det ekstra vigtigt at have fokus på startperioden. Arbejdspladsen skal sikre sig, at den nye medarbejders forventninger, krav og indsats bliver imødekommet, så medarbejderen kan præstere optimalt og effektivt. Og dermed skabe den ønskede værdi for ansættelsen.

I har sikkert allerede et onboarding-program med gode strategiske processer for, hvordan I tager imod nye medarbejdere. For hvad de skal igennem, når de starter, for at blive godt oplært? Hvad de skal læse, for at kende til strategi og værdier?

Dette online-forløb supplerer en normal onboarding med fokus på at fremme medarbejderens potentialer og dermed skabe en robust og stabil medarbejder, der også mentalt kommer godt fra start i sit nye job.

MindHero kan derfor tilbyde jer at supplere jeres onboarding-forløb med et specialdesignet online-forløb med fokus på hjernen og forebyggelse af sundhedsudfordringer (MSU). Forløbet har fokus på de primære og sekundære forebyggende indsatser i virksomheden for de medarbejdere, som vurderes i risiko for at blive mentalt overbelastet og dermed udvikle stress.

Tre-ugers online forløb Ny medarbejder

Formålet ved online-forløbet er at forebygge mistrivsel og samtidig øge arbejdsglæden igennem en forebyggende indsats fra første dag, så der skabes empowerment hos den nye medarbejder samt håndterbare metoder og copingsstrategier, der gør en travl, ny hverdag nemmere at håndtere og få styr på. Så de både kommer hurtigere mentalt på plads og i gang med deres nye arbejdsopgaver.

Z

Viden og inspiration

Viden om hjernen. Inspiration til sunde vaner og rutiner. 

Z

Træningsmetoder

Metoder til at forebygge stress. Træning af mind breaks/power pauser. Der kan give energi til nytænkning og innovation.

Z

Mental sundhed

Nemme tiltag i dagligdagen, der ikke kræver meget at udføre.

Sådan foregår det

Ny medarbejder er skabt af cand.soc. i planlægning og sundhedsstrategi Mette Junge Grüttner med efteruddannelse i bl.a. SMART training og en mastergrad i spiritualitet og lederskab. Mette har tidligere arbejdet som neurologisk sygeplejerske, risikomanager (både kommunal og regional) og personaleleder i sundhedsvæsenet. Nu vejleder hun ledere i at forvalte den position, de besidder – ud fra personligt lederskab og potentialer.

Igennem forløbet guider Mette deltageren kærligt og kompetent igennem træningsøvelser (på video, på skrift eller indtalt som lydfil), som er målrettet nye medarbejdere og opstartsperioden på en ny arbejdsplads. 

Under hele forløbet bruges et skema til at hjælpe med at være vedholdende med træningen og de tillærte øvelser for at registrere progressioner.

Det anbefales, at medarbejderen bruger mellem 5- 15 min dagligt på at træne metoderne for at få maksimalt udbytte. De 5- 15 min kan fordeles i løbet af dagen i mindre dele. Og metoderne, medarbejderen lærer, kan bruges både inden påbegyndelsen af arbejdsdagen, i løbet af dagen og når medarbejderen kommer hjem.  Målet er, at medarbejderen bliver bevidst om sin adfærd under pres samt metoder til at håndtere overbelastning. Det gør, at medarbejderens potentialer får endnu mere plads i hverdagen og dermed kan bruges til at skabe værdi for virksomheden.

Indhold

  • Workbook med praktisk trin-for-trin-guideline hver uge som kan implementeres i hverdagen.
  • 3 moduler fordelt over 21 dage.
  • Mulighed for individuel samtale over skype eller zoom.
  • Evaluering og opfølgning.

Modul 1: Hjernen

Optimering af hjernen, rutiner og mønstre.

Kost, søvn og effektive pauser.

Funktionel hjernetræning

Det er en træningsmetode, der styrker hjernens kapacitet og ydeevne. Hvis man ikke regelmæssigt bevæger sig fysisk, bliver musklerne slappe. Det samme er gældende for hjernen – den mister langsomt sin styrke, hvis den ikke bliver stimuleret. For at holde hjernen i topform skal den løbende have nye udfordringer, der kræver koncentration og fokus.

Modul 2: Meditation

Optimalt brug af mellemrum, vejrtrækning.

Guidede meditationer

Hvis man regelmæssigt træner meditationsteknik kan stress forebygges, og immunforsvaret styrkes. Det er påvist at man får mere livsglæde, mental energi og overskud. Derudover stimulerer meditation hjernens produktion af helbredende, beroligende og foryngende stoffer.

Den nyeste hjerneforskning viser, at meditation ændrer på hjernens strukturer og neuroner, så effekten bliver mere mental overskud, empatisk og øget fokus.

Modul 3: Mindfulness

Kompleksiteten i en omskiftelig hverdag, personligt lederskab og samarbejde med kollegaer.

Bevidsthed og nærvær

Træning af sindet for at være nærværende gennem fuld opmærksomhed.

Mulighed for 45 min. samtale med individuel vejledning og evt. problemstilling og personlig fremme af mental sundhed.

Evaluering.

Opstart af forløbet

Vi anbefaler, at den nye medarbejder opstarter onlineforløbet ca. 1 uge før start i den nye stilling. Men kan det ikke lade sig gøre, kan man eventuelt gøre det som en del af opstartsperioden. Medarbejderen bliver på forløbet guidet ca. hver anden dag og har ligeledes mulighed for at downloade sin workbook, der giver overblik over opgaver og metoder. Forløbet kræver, at medarbejderen kontinuerligt øver og træner, så metoderne bliver en del af hverdagens copingstrategier.

Forløbet varer som nævnt tre uger og afsluttes med en evaluering. Og efter 6 mdr. får medarbejderen tilsendt endnu en evaluering for at sikre implementering og evt. behov for opfølgning.

Fordelene ved at træne online for den nye medarbejder

  • Medarbejderen har adgang når- og hvor som helst, og forløbet kan sættes på pause
  • Fleksibelt og dermed mulighed for at gennemgå øvelserne i eget tempo
  • Se materialerne så ofte som ønsket og tilgå modulerne ved behov
  • Online-materialet er tilgængeligt i seks måneder, og kan bruges lige så tit medarbejderen vil
  • Medarbejderen kan logge ind fra mobil, tablet, pc eller Mac

Formatet for virksomheden

For at få adgang til online-forløbet skal virksomheden købe et klippekort med klip til de medarbejdere, som skal deltage.

Pris pr. medarbejder: 2600 kr. ex moms

10 klip: 24.000 kr. ex moms

20 klip: 45.000 kr. ex moms

1 klip pr. medarbejder. Medarbejderen får en personlig adgang/login til online-forløbet.

Det vil være muligt for medarbejderen at booke 45 min individuel vejledning i løbet af de 3 uger.

Klippekortet skal tages i brug senest et år efter køb.

Mentorordning

Vi anbefaler, at den nye medarbejder bliver tilknyttet en mentor, som evt. er en erfaren kollega med kendskab til forløbet, som kan støtte og følge op på den nye medarbejders mentale sundhed og sikre implementering af metoderne i løbet af arbejdsdagen og de første 6 mdr. af opstartsperioden. Dette hjælper vi gerne med at starte op.

Inden opstart i virksomheden – hvad kræver det?

Når I inden medarbejderen starter måske alligevel sender et velkomstbrev med introduktionsprogram og praktisk information om første arbejdsdag, så skal I blot tilføje en velkomstmail fra MindHero med login til onlineforløbet. Mailen beskriver forløbets indhold og anbefaling af opstart.

Det skal præciseres, at forløbet er et tilvalg til den allerede planlagte opstartsperiode. Den kommende medarbejder har mulighed for at deltage på det online forløb, men det er ikke et krav.

Det er naturligvis vigtigt for at få succes med forløbet, at medarbejderen oplever, at det er en del af virksomhedens interne kultur at fremme trivsel og mental sundhed.  Til gengæld vil investeringen i medarbejderens stresshåndtering øge arbejdsglæden og fastholdelsesgraden.