fbpx

Mind at work

Mindhero arbejder helhedsorienteret med trivsel, medarbejderpleje og sammenhold på arbejdspladsen. Vi rådgiver virksomheder til at opnå øget mental sundhed og undgå overbelastning og stress.

Kort sagt at gentænke det psykiske arbejdsmiljø til fordel for øget medarbejder tilfredshed og arbejdsglæde. Dette ved at skabe motivation, mentalt overskud og bruge effektive metoder og redskaber for at spare tid og øge kvaliteten i løbet af arbejdsdagen.

Forandring og Empowerment

Zen Management er en nysgerrig og struktureret tilgang til at ændre trivsel og tilfredsheden og optimere sunde arbejdsvaner -og mønstre på arbejdspladsen.

Med udgangspunkt i observation, analyse og nuværende problemstillinger og håndtering af psykisk arbejdsmiljø iværksættes et samarbejde med ledelsen og medarbejdere.

Formålet er, at øge arbejdsglæden og engagementet i medarbejder- og ledergruppen ved at optimere og effektivere arbejdsdagen. Det primære fokus er struktur, disciplin og intern kultur. Med baggrund i viden, forandringsprocesser og konkrete metoder og redskaber.

Hvad er zen management?

Zen management er en tilgang, der balancere mellem innovation, forandringsprocesser og læringsimplementering med blik for planlægning, disciplin, læring og resultater.

“What seems clear is that yesterdays practices will be outdated tomorrow“

For at fastholdelse bedre arbejdsvaner kræver det kontinuerlig innovationsinitiativer og udvikling af nye tiltag på arbejdspladsen. Dette forudsætter nysgerrighed og interesse for adfærd, handlinger og problemstillinger  i praksis. Derfor kræver det : Plan, Do, Chek, Act og små tiltag i hverdagen mod det samlede mål. Det er en tilgang, der bruges til at skabe forandring at opnå de ønskede resultater for øget psykisk arbejdsmiljø og bedre arbejdsvaner. Det er en proces, teknik og principper, der bruges til at styrke menneskers side af forandringer og skabe bevidsthed, så der opnåes mentalt overskud og glæde.

Billedresultat for plan do study act model

Zen management har kendskab til den individuelles potentialer for læring, den menneskelige adfærd og er nysgerrig på intentioner.

Udgangspunktet er:

– Principper for zen management.

– Empowerment af den individuelle medarbejder, guiding og del mål.

– Involvering og medinddragelse.

– Samarbejde og samhørrighed.

Management is an art as much as a science

Hvad kan vi hjælpe med?

For at implementere meningsfulde og effektive arbejdsvaner, er det vigtigt at være nysgerrig over hvad der motivere medarbejderne og involvere dem i processen. Dernæst udarbejde en strategi med en handleplan for eksekvering og implementering i praksis. Det er essentielt at virksomheden forstår og systematisk arbejder med forandring og skaber tiltag, som empower gruppen og den individuelle medarbejder.

Vi kan medvirke til at implementere virksomhedens forandringsproces med små skridt hen mod målet

Mindhero tilbyder konsulent rådgivning og vejledning til at øge jeres trivsel i tryghed, harmoni og samhørighed.

Fordele ved at inkludere en zen manager

  1. Skabe balance og harmoni mellem problemløsning og læringsimplementering.
  2. En robust sparringspartner til projektlederen.
  3. Effektive arbejdsvaner og dermed minimering af spildtid.
  4. Viden om risiko for projektfejl og styring af projekt management.
  5. Øg bevidstheden om behovet for at styre ændringer for at opnå de ønskede resultater.
  6. Styrke samarbejdet.
  7. Involvere og inkludere medarbejderne i trivsel og tilfredshed og dermed minimere modstand, angst, stress og konflikt.
  8. Bevar medarbejdernes moral og opmærksomhed på kommunikation.
  9. Bidrage til overholdelse af afslutning af projekt.

Hvordan foregår det?

Fase 1: Indledende møde: Gratis

Tid: ca. 1 time

Hvor er i nu og hvor vil i gerne hen?

Indledende møde om problemstillinger i forandringsprocessen og målsætning.

Forventninger og overvejelser (hvad, hvorfor og hvordan).

Vores forventninger til jer, for at skabe værdi i jeres organisation.

Fase 2: Planlægning og forberedelse/ fortolkning

Tid: Ca. 2-4 dage

Møde med ledergruppen om formål, behovsafklaring og rammesætning.

Indsigt i den nuværende situation.

Observationer og analyse af adfærd, sammenhæng og relationer på arbejdspladsen.

Fase 3: Udarbejdelse af strategi, handleplan og potentialer for indsatsområder 

Tid: Workshop – 1 dag

Vi facilitere en samskabelsesproces med fokus på samhørighed og teamwork. I samarbejde med leder- og repræsentanter fra medarbejder gruppen.

Formål med workshoppen er:

– Italesætte den enkeltes leder og medarbejders rolle og ansvar for at sikre bedre arbejdsvaner og øget arbejdsglæde.

– Iværksætte indsatsområder og handlingsplan for succesmål til innovationstiltag i hverdagen.

– Udarbejde actioncard med konkrete, operationelle og simple handlinger i dagligdagen.

Vi identificere muligheder og konsekvenser af eventuelle handlinger med fokus på læringsperspektiv og bevidsthed af adfærd og intentioner.

Fase 4: Implementering af metoder og redskaber i praksis

Tid: Udarbejdes individuelt

Fokus på kommunikation, empowerment og små skridt i hverdagen.

Oplæg om resultater af analysen, plan for implementering i praksis og anbefaling af tiltag til alle ledere og medarbejdere.

Find lokale ambassadører.

Kontinuerlig involvering, guiding og træning af medarbejderne.

Fase 5: Forankring og fastholdelse

Tid: Ca. 1- 2 dage

Næste skridt og anbefalinger.

Forankring hos medarbejderne og fortsat udvikling.

Overvågning, opfølgning og evaluering.

Har du set det nye onboarding forløb?

Undersøgelser viser, vigtigheden ved at komme godt fra start med et struktureret og gennemtænkt onboarding program. Det er mentalt krævende at starte på en ny arbejdsplads og derfor en høj risiko for overbelastning.

Som en forebyggende indsats anbefales det, at empower den nye medarbejder med håndterbare metoder til copingstrategier.