fbpx

Online kurser

Mental sundhed, stress forebyggelse og empowerment.

Online kurserne skaber en transformation, hvor den individuelle medarbejder bliver empoweret igennem forløbene.

 

Kurserne foregår online, som betyder at dine medarbejdere kan deltage hjemmefra og studere materialet udenfor arbejdstiden, og dermed påvirker kurset ikke den fokuseret tid på arbejdet. Materialet har derfor lettere ved at blive implementeret i hverdagen og dermed skabe en balance i work life.

Når medarbejderen deltager på kurset, vil de få redskaber og opgaver, som skal implementeres i arbejdstiden. De vil empoweres gravist og inspireres og motiveres til at skabe individuelle resultater.

Vi er nødt til at anerkende, at vi er åndelige væsner med sjæle, der eksisterer i en åndelig verden, og fysiske væsner med kroppe og hjerner, der eksisterer i en matriel verden. John C. Eccles (1903-1997), neurofysiolog

Individuelt forløb- Trivsel på arbejdspladsen

10 ugers online forløb

Som et forebyggende tiltag, anbefales det at sætte fokus på mental sundhed på arbejdspladsen og empower den individuelle medarbejder.

Formål: Øget trivsel og forebyggelse af overbelastning og stress i dagligdagen.

 

Ny medarbejder

3 ugers online forløb

Undersøgelser viser, vigtigheden ved at komme godt fra start med et struktureret og gennemtænkt onboarding program. Det er mentalt krævende at starte på en ny arbejdsplads og derfor en høj risiko for overbelastning.

Som en forebyggende indsats anbefales det, at empower den nye medarbejder med håndterbare metoder til copingstrategier.

Formål: Forebygge mistrisel og øge arbejdsglæde.