Forretningsbetingelser

Gyldighed

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra mindhero.dk

Alle ydelser, neurofeedback, mentorforløb, rådgivning, kurser, workshops udgår fra mindhero.dk v/Mette Junge Grüttner, CVR-nr.31802466, c/o Mette Junge Grüttner, Poppelvej 72, Dragør. Mail: mette@mindhero.dk.

Fortrolighed

Mindhero.dk behandler alle informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme i besiddelse fortroligt.

Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK) inklusiv moms.

Forløb til virksomheder, kommuner eller pensionsselskaber er excl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende neurofeedback træning, rådgivningsydelser, mentorforløb, undervisning, kurser, workshops samt andre ydelser betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales skriftligt.

Tilmelding er bindende.

Rådgivning, mentorforløb, undervisning, kurser og workshops afvikles på de aftalte tidspunkter. Såfremt der er tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer I forvejen. Hvis disse skulle blive aflyst på foranledning af Mindhero, får køber det fulde indbetalte beløb retur.

Tidspunkter for mentoring sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale. Efter endt session gives der ikke penge retur.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internetforbindelse. Mindhero vil dog sende en påmindelse for at aftalte tidspunkt.

Rejseaktiviteter

For rejseaktiviteter indenfor en radius på 5 km fra Dragør pålægges ingen omkostninger til transport. Ved mentorforløb, undervisning og rådgivningsopgaver for virksomheder i Jylland, på Fyn samt Bornholm faktureres de faktiske omkostninger (tog, færge, bro, hotel) samt Statens til enhver tid gældende takster for kørsel i privatbil.

Rettigheder

Mindhero.dk og Mette Junge Grüttner har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til rådgivningsydelser, mentorforløb, undervisning, kurser og workshops.

Ved køb af mindheros ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Mette Junge Grüttner og firmaet mindhero.dk måtte pådrage sig i relation til sine ydelser, mentorforløb, undervisning, kurser og workshops er begrænset til direkte skade og tab. Mindhero.dk og Mette Junge Grüttner skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvar fraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om mindhero.dk har handlet simpelt uagtsomt.

Mindhero.dk´s erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Ændring af forretningsbetingelser

Mindhero.dk har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel.

Lovvalg og værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret.

© 2019 mindhero.dk v/Mette Junge Grüttner. Alle rettigheder forbeholdes.