42412647 info@mindhero.dk

Forløb

Undersøgelse og afklaring

Sådan foregår det

Undersøgelse og afklaring

Sådan foregår dit forløb hos os

– Indledende telefonisk/online samtale.

– Du får tilsendt et subjektivt spørgeskema (symptom tracker) og anbefales at få foretaget et brainmap ved hjælp af et QEEG (Quantitative Electroencephalogram). Denne objektive måling af hjernen giver adgang til en meget detaljeret information om den enkelte hjernes tilstand – informationer, der er meget vigtige især i forhold til ordblindhed, ADHD og andre udviklingsforstyrrelser. De subjektive informationer og objektive målinger danner grundlagt for det kommende forløb.

– Indledende fysisk samtale og træning.

Ved dit første besøg tager vi udgangspunkt i det udfyldte spørgeskema, og snakker om din sygehistorie, vaner og mønstre, samt dit mål for forløbet. Jeg anbefaler at du inddrager din pårørende i den første indledende samtale.

Din fortælling fra spørgeskemaet om dine gener kan give mig mange afklarende svar og jeg vil undervejs stille opklarende spørgsmål for at sikre at jeg har forstået dine symptomer. Efter samtalen påbegyndes den fysiske træning samt neurofeedback træningen. Du skal afsætte ca. 1,5 timer til første session. Vi vil efter 1 session skabe et individuelt forløb ud fra den objektive og subjektive tilbagemelding, samt ved brug af min intuition og fornemmelser.

– Status samtale efter 15 træningssessioner.

– Efter afslutning på forløbet sendes en evaluering.

Priser

Forløb med 20 neurofeedback træninger : 13.000 kr. ex. moms.

 

Tilkøb:

QEEG/ brainmapping : 2.500 kr.

Online samtale om coping strategier og stresslederskab (v. Mette).

Online egenomsorg ( v. Mette)

Peak performance (v. Emil)

 

Sådan får du et forløb hos os

Ring eller skriv til Mindhero:

Telefon: 42412647 (Hverdage 8-9)

eller

Mail: info@mindhero.dk

Det er muligt at få træningstider:

Mandag og torsdag fra kl. 10- 21 i Søborg