Neurofeedback træning

Sådan foregår det i praksis hos Mindhero

Hvordan virker neurofeedback?

En vigtig forudsætning for neurofeedback træning er, at vores hjerner har evnen til at ændre funktion. Forskning i de sidste mange årtier tyder på, at vores hjerner rent faktisk kan trænes og formes pga plasticitet. Spørgsmålet er så, hvordan man påvirker hjernefunktionen for at stimulere denne forandring. Neurofeedback er testet på universiteter verden over og udenlandske rapporter viser at 80 % har effekt af metoden og det samme siger danske erfaringer.

Neurofeedback er især effektivt ved depression, angst og stress og kan være med til at bryde årtiers mental ustabilitet og livsproblemer. Det er til daglig glæde at se, hvordan mine klienter udvikler sig og lægger gamle, dybe problematikker bag sig, i forbindelse med at deres nervesystem udvikler sig og får større kapacitet. Det betyder ikke, at hjernetræningen skaber en ny personlighed.  Men et usundt hjerneaktivitetsmønster hæmmer den mentale udvikling, hvorimod et sundt og afbalanceret hjerneaktivitetsmønster skaber mentalt overskud og stabilitet.

Sådan foregår det i praksis hos Mindhero

EEG/Neurofeedback er hverken fysisk eller mentalt krævende. Faktisk foregår behandlingen helt af sig selv, mens du sidder i en behagelig lænestol og slapper af.

  • Først sættes der elektroder på dit hoved. Elektronerne sættes fast med kontaktcreme. Det kan føles en anelse koldt, men ellers er det fuldstændig smertefrit.
  • De efterfølgende 30- 45 min. skal du slappe af med en serie, youTube-video eller et hyggeligt spil. Du kan selv vælge, hvad du har mest lyst. Det vigtigste er, at du slapper mest muligt af.
  • De levende billeder vises på en højteknologisk skærm, som har en responsiv forbindelse til elektroderne på dit hoved. De måler hjernens elektriske impulser, som herefter sender besked til computerprogrammet. Nu vil skærmens billedkvalitet ændre sig, alt efter hvordan din hjerne arbejder. Hvis din hjerne slapper for meget af eller overstimulerer sig selv, forværres billedkvaliteten på skærmen. Når din hjerne er i balance, vil billedkvaliteten være fejlfri, og lyden vil være god.
  • Hjernen er et fantastisk organ, som altid vil stræbe efter den bedste billedkvalitet. Derfor vil den hurtigt finde frem til, hvad der fungerer i jagten på det perfekte billede. Nu træner du ubevidst din hjerne gennem den positive eller negative feedback fra skærmens svingende billedkvalitet. Du skal ikke være bange for, at din hjerne kommer til at træne forkerte områder af hjernen. Den ved godt, hvilke områder den skal arbejde med, for at navigere i træningen.
  • Efter sessionen kan du fortsætte din dag, præcis som du ønsker det. Der er ingen gener eller bivirkninger ved neurofeedback træning.

Træning med neurofeedback er nonverbal hjernetræning, som virkningsfuldt kan fremme koncentration og hukommelsen, samt øge din livskvalitet. Under neurofeedback aktiveres de dele af hjernen, som arbejder for langsomt. Samtidig dæmpes de dele af hjernen, som arbejder for hurtigt. På den måde stimuleres hjernens evne til selvkontrol og selvregulering. Neurofeedback er en virkningsfuld metode, som er både adfærdsregulerende og kan forbedre forskellige mentale og fysiske tilstande. En træningsform, som ikke kræver noget af dig som klient.

Hvad kan du opnå ved træningen?

Uanset hvilken diagnose eller mental tilstand du befinder dig i, kan neurofeedback skabe:

  • Ro, fokus, større koncentration
  • Højere stresstærskel
  • Bedre søvn
  • Højere tolerancetærskel
  • Bedre social adfærd

Undersøgelse og behov for brainmapping og QEEG

Hjernen er et meget komplekst organ bestående af millioner af celler kaldet neuroner. Neuroner sender og modtager meddelelser til og fra hinanden via elektriske signaler. Disse elektriske signaler kan måles og kortlægges ved hjælp af et QEEG (Quantitative Electroencephalogram) – populært kaldet et “brainmap”. Derved får vi adgang til en meget detaljeret information om den enkelte hjernes tilstand – informationer, der er meget vigtige især i forhold til ordblindhed, ADHD og andre udviklingsforstyrrelser.

Et QEEG optages med 24 elektroder med specialudstyr, og viser et ret nøjagtigt billede af hjernens samlede aktivitetsmønster. Aktivitetsmønsteret er afgørende for hvordan vi fungerer som mennesker, og underaktivitet, overaktivitet og/eller manglende synkronitet i hjernen, kan afstedkomme mange forskellige lidelser og ubehagelige tilstande.

Hvordan foregår et QEEG

Du kan få foretaget et QEEG i Søborg. Den foretages i samarbejde med Eegtraining med en lægelig specialist fra Tyskland med det nyeste udstyr. Der påsættes 24 elektroder på kraniet og målingen tager 2 x 15 minutter. Du sidder med lukkede øjne i 15 min. og med åbne øjne i 15 min.
Efterfølgende analyseres resultaterne og protokollen, dette tager ca. 10-14 dage. Resultaterne af QEEG et gennemgås med familien, den enkelte og neurofeedback træneren og giver ofte indsigtsfuld viden om hjernens tilstand og årsag til problemområder som har været uforklarlige.

Protokollen angiver meget nøjagtigt hvilken hjerneaktivitet der bør trænes op eller ned og hvorvidt der er dele af hjernen der ikke arbejder sammen. QEEG giver input til flere forskellige træningsparametre og input til hvilket neurofeedback-træningssystem der er mest velegnet.

Hvem har behov for et QEEG

Jeg samarbejder med Eegtraining, som foretager målingen. Den giver en objektiv måling over hjernen og dermed det bedste fundament for planlægning af træningen.  Det anbefales at anvende QEEG ved ordblindhed, ADHD, ADD og udviklingsforstyrrelse, da der findes mange hjernemæssige variationer over samme diagnose, som er væsentlige at få indsigt i for at kunne tilrettelægge et effektivt forløb.

Ordblindhed har mange forskellige årsager, det kan fx stamme fra en sprogforstyrrelse eller være et hukommelses- eller processeringsproblem. Ved hjælp af qEEG’et kan vi se præcist hvor i hjernen problemet forekommer, og dermed kan vi med vores træning påvirke de ramte områder.

ADHD og udviklingsforstyrrelser er meget komplekse diagnoser, som kan stamme fra mange områder i hjernen – ikke blot frontallapperne. Med målingerne fra et QEEG vil vi kunne tilrettelægge en specifikt orienteret træning og dermed opnå hurtigere og bedre resultater.

Pris

QEEG med 24 elektroder og analyse af læge koster 2.500 kr. Den foregår i Søborg.

Tilskud/støtte/sygeforsikring

Der ydes ikke tilskud fra den offentlige sygesikring til EEG/neurofeedback træning, fordi metoden ikke udbydes som konventionel behandlingsform.

Du kan derfor heller ikke få tilskud gennem henvisning fra egen læge. Vær opmærksom på, at visse private forsikringer yder tilskud.

Er du i et ressourceforløb, har du mulighed for at ansøge din kommune om bevilling af et særligt tilrettelagt neurofeedback- & coachingforløb.

Tidsbestilling

Hvis du ønsker at bestille tid kontakt os venligst på tlf. 42412647 eller mette@mindhero.dk

Priser for neurofeedback træning

Pris pr. session: 1250 kr.

20 sessioner: 13.000 kr.

Træningssessionerne foregår på Østerbro eller i Dragør.