fbpx
42412647 info@mindhero.dk

Når yoga giver symptomer på stress

Mental sundhed, trivsel og stress optager mange mennesker. Da jeg startede som teamleder var en håndfuld medarbejdere sygemeldte med en fysisk tilstand på stress, og nogle af medarbejdere udviste reaktioner på stress. Jeg har en stor indsigt, viden og empati for mennesker, som har en følelse, reaktion og tilstand af stress. Jeg har selv oplevet, at have alvorlig stress og det tog mig ½ år at få balanceret mit nervesystem.

Flere undersøgelser tyder på, at vi i Danmark endnu ikke har haft succes med at nedbringe antallet af medarbejdere, som føler sig stresset på jobbet (http://nfa.dk/da/Forskning/Strategiske-forskningsomraader/Psykosocialt-arbejdsmiljo/psykforedrag/Stress-i-arbejdslivet).

I den nyeste danske undersøgelse af arbejdsmiljø og helbred (NFA 2018) angiver 13,6 pct. af deltagerne, at de har følt sig stresset ’hele tiden’ eller ’ofte’ inden for de seneste 2 uger. Blandt de grupper, der særligt ofte føler sig stressede, er læger, gymnasielærere og socialrådgivere. Blandt de, der sjældent føler sig stressede, bygge- og anlægsarbejdere, militærpersonale, tømrer og snedkere.

Den hyppigste årsag til stress er ifølge undersøgelsen arbejdet. For de der angiver, at de har følt sig stresset ofte eller hele tiden, er arbejdet for 94,9 pct.s vedkommende en del af årsagen. Over halvdelen – 54,4 pct. – angiver udelukkende arbejdet som kilde til deres stress, mens 40,5 pct. angiver, at det er en kombination af arbejde og private forhold, der har gjort dem stressede. Kun 4,9 pct. angiver privatlivet som den vigtigste kilde til stress (https://arbejdsmiljodata.nfa.dk/).

Stressforeningen er bekymret for konsekvenserne af stress og fastslår, at det er et stort problem for rigtig mange danskere.

 • I EU bliver nedsat mental sundhed desuden anført som en af de tre vigtigste årsager til stress og sygefravær.
 • 20% af den danske befolkning i løbet af et år have problemer med mental sundhed. Det svarer til 700.000-800.000 voksne danskere
 • Et kort overblik over stresstilstanden i Danmark viser kun toppen af isbjerget.
 • Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt pga. et psykisk dårligt arbejdsmiljø, som kan resultere i eksempelvis stress, udbrændthed, depression og psykosomatiske symptomer.
 • 430.000 danskere, svarende til 10-12 %, oplever symptomer på alvorlig stress hver dag
 • I 2010 angav ca. 12 % af danskerne over 15 år, at de var meget nervøse eller stressede. Det svarer til ca. 500.000 personer
 • 250.000 – 300.000 danskere lider af alvorlig stress
 • 500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet pga. stress
 • 1400 danskere dør hvert år af psykisk arbejdsbelastning bl.a. forårsaget af stress
 • 30.000 hospitalsindlæggelser om året pga. stress
 • Hver femte der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job
 • 3000 personer bliver førtidspensionisteret om året pga. stress
 • Ubehandlet stress forårsager over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser (http://www.stressforeningen.dk/stress-og-statistik/)

De ovennævnte tal er kun toppen af isbjerget. Jeg har selv været en del af statistikken.

Jeg havde et meget spændende arbejde, som var krævende og risikofyldt ( https://amid.dk/viden-og-forebyggelse/psykisk-arbejdsmiljoe/stress/viden-om/risikofaktorer-i-arbejdet-der-kan-udloese-stress/). Min forhenværende arbejdsplads havde fokus på mental sundhed og stress og tilbød mig et mindfulness kursus. Det var rigtig lærerigt og jeg fik en masse brugbare redskaber. Problemet var bare, at det ikke kun var min arbejdsopgaver, som gav anledning til reaktioner på stress, men derimod mit privat liv. Min far døde pludseligt 1 år forinden, min mand var sygemeldt med stress og min mor var terminal syg med cancer. Så selvom jeg gik ned i tid og fik støtte på mit arbejde- så var der fortsat en masse parameter på min hjemmefront som stressede mig og som jeg ikke kunne lave om. Retrospektiv så arbejdede jeg hver aften, når jeg havde lagt mine børn i seng. Jeg havde ofte svært ved at sove og var derfor ikke udhvilet når jeg stod op, men først efter en kop kaffe (eller 2).

Jeg stod tidligt op for at nå at besvare mails inden jeg tog afsted på arbejde- og inden mine børn vågnede. På den måde følte jeg mig forberedt på dagen og ikke kun arbejdede reaktivt og på bagkant. Men jeg var altid bagud og forsinket- med alt og det var altid andres skyld.  Jeg kunne ikke kende mit spejlbillede, jeg så anderledes ud, træt og energi forladt. Fysisk havde jeg en konstant uro i min krop, hjertebanken og ondt i maven. Jeg brugte mine redskaber fra mindfulness kurset, men det tog kun toppen af isbjerget. Jeg var aldrig nærværende og lyttede ikke efter hvad folk sagde til mig. Min krop kørte på autopilot og jeg synes mit liv var gråt og uden mening. Jeg havde kronisk dårlig samvittighed – overfor alle: min mand og børn, min mor og søster, mit arbejde…Jeg længdes efter den gamle Mette- hende den energiske, sjove og smilende. Hende med overskud. Hun var væk, jeg kunne ikke finde hende mere. Nogle gange overvejede jeg, om jeg var begyndt at have en Alzheimers sygdom, jeg huskede nemlig enormt dårligt og var meget ukoncentreret. Jeg glemte mine aftaler og var så ineffektiv i min opgaveløsning- at jeg egentlig ikke forstå hvorfor jeg ikke blev fyret – noget før. Mine kollegaer har været meget forstående overfor mig, nok fordi mit privat var præget af så meget kaos.

En dag da jeg kom på arbejde og tændte for computeren, kunne jeg ikke huske mit password. Og så begyndte jeg at græde, det hele blev simpelthen for meget for mig. Jeg fik et stort kram af min kollega og ringede til min chef og fik akut ferie. Set i bakspejlet, skulle jeg nok have været sygemeldt, men jeg synes ikke min arbejdsplads skulle betale for min problemer og stress forårsaget primært i mit privatliv. Selvom jeg havde en meget belastet funktion, men jeg følte at det var min egen skyld.

Jeg har altid været en superwoman og ikke sådan én som fik stress. Jeg skulle bare lige have lidt ferie og ro. De efterfølgende 4 uger var jeg hjemme og lavede ingenting, andet end at være ude i naturen og få ro på mit nervesystem. Jeg begyndte at sove bedre og have mere overskud. Min mor fik det værre og havde ikke langtid tilbage. Jeg fik derfor bevilget plejeorlov og dermed tid til at være sammen med hende i den sidste tid. Det var den bedste beslutning jeg nogensinde har truffet.  Det betød også mere tid til mig selv og en refleksion over meningen med livet. Jeg havde en følelse af, at jeg skulle lave noget andet, men jeg viste bare ikke hvad og havde ikke modet til at sige op- fordi mit arbejde gav tryghed og en økonomisk stabilitet.  Heldigvis havde jeg en chef som så nogle potentialer i mig, som jeg ikke selv så og opsagde mig. Det er jeg så taknemmelig for den dag i dag, fordi hun ville mig det bedste og jeg turde ikke selv tage mig alvorligt.

Jeg brugte de efterfølgende mdr. på mig selv og min healing. Jeg startede til SMART træning og blev bevidst om hvor stresset min krop og nervesystem havde været og at det tog længere tid end forventet at komme ovenpå igen. Jeg gav mig selv den tid- som en investering. Og startede på en spirituel lederuddannelse, for at lede mig selv og få kontakt til min intuition og meningen med mit liv.

Nu er jeg her- på den anden side og min rygsæk med livets erfaringer er blevet rigere, men jeg er lykkelig og taknemmelig.  Jeg har en vidunderlig mand og børn og et godt helbred. Jeg har presset min krop til det aller yderste i rigtig mange år, men fået en ny chance.

Mit budskab er derfor, at yoga kan give stress- hvis du allerede er presset i din hverdag. Så skal du ikke presse din krop yderligere, du skal netop lytte til din krop og få ro og nærvær i din dagligdag. Du skal nærmere STOP DIG SELV og tage imod en kærlig hånd. Du har behov for hjælp.

Du skal prioritere din mentale sundhed og optimere dine ressourcer. Du skal lære at være i en proces og ikke stræbe efter målet- hvis det har for store konsekvenser for dig selv og dine relationer.

Min mission er, at du tager lederskab for din mentale sundhed, ser dit potentiale og kan integrere redskaberne i din dagligdag.