fbpx

Hvor skarp er du?

Vi optimere jeres mentale sundhed, trivsel og sociale relationer. På baggrund af evidensbaseret videnskab, konkrete metoder og redskaber skaber vi forløb med udgangspunkt i hjernens potentialer.

Vores kerneområde er mental sundhed og hjernens potentialer. Vi tilbyder løsningsforslag indenfor:

Forebyggelse & sundhedsfremme

Undervisningsforløb

– SMART training (motorisk, sensorisk & kognitiv stimulering)

Guidede meditationer

Workshops

– Mindbreaks

-Travlhed og risiko for overbelastning

Individuel vejledning

– Hjernens fulde potentiale og mentale intuition

 

Sådan fungerer det

Mindhero tilbyder undervisningsforløb og vejledning med fokus på læring, empowerment og træning af hjernens potentialer.

Mere mental overskud

Optimere medarbejdernes trivsel og mentale kapacitet med motivation fra en examineret SMART-instruktør.

Læringsforløb

Vi har mange års erfaring med mental sundhed og læringsforløb og garantere kognitiv udvikling.

På arbejdspladsen

Ved at forebygge stress og udbrændthed og investere i medarbejdernes mentale sundhed, trivsel og hjerne- øges arbejdsglæden, koncentrationen og hukommelsen.

Vidensdeling og motivation

Holdtræning om hjernen og hvordan du øger dit fokus og din hukommelse.

Kurser efter fast forløb eller skræddersyet ud fra jeres behov og ønsker.

Workshops om hjernen og optimering af din mentale kapacitet i løbet af arbejdsdagen.

1: 1 Vejledning

Mental intuitionsforløb

Vi har alle godt af at styrke den mentale muskel og det er i virkeligheden de små ændringer i hverdagen, som skaber en overordnet bevidsthed og bidrager til at minimere risikoen for neurologiske sygdomme.

“Hjernemotion er blevet en del af sundhedspaletten. Simple øvelser som at droppe indkøbsliste og lommeregner holder sygdomme på afstand og gør hjernen skarpere”.

Troels W. Kjær

Hjerneforsker

Udtalelser

Inspirerende undervisning

“Jeg tilmeldte mig til SMART training, fordi jeg havde behov for at træne koordinering af højre og venstre hjernehalvdel. Jeg kan virkelig anbefale træningen”

Erik Hansen

Sjov og udfordrende træning

“SMART training er sjov, udfordrende og socialt. Jeg føler lidt at jeg har mentalt styrketrænet – jeg er ihvertifald træt efterfølgende. Det kan varmt anbefales.”

Marianne Ødegård

Jeg kan koncentrere mig i længere tid

“Jeg kan læse hurtigere end tidligere. Min balance er blevet bedre og jeg kan koncentrere mig i længere tid. Det er vigtigt for mig at holde min hjerne i gang og jeg kan mærke at det virker. Det er ligesom det sætter gang i noget på øvereste etage. Det er rigtig sjovt og jeg glæder mig til hver undervisning.”

Eva Helweg

Er blevet bedre til at huske

“Ved at holde min hjerne i gang, er jeg blevet bedre til at huske. Jeg oplever også, at min balance er blevet bedre.Vi griner meget på holdet. Jeg kan virkelig anbefale alle at træne hjernen. “

Susanne N.

Vi kommer med vores kuffert, som er pakket med redskaber til brug i undervisningen. I skal kun sørge for et lokale.

Fra mentalt underskud til overskud

Rigtig mange virksomheder har fokus på det psykiske arbejdsmiljø, fordi det har store økonomiske og menneskelige konsekvenser, når medarbejderen får symptomer, reaktioner og en blivende tilstand af stress i nervesystemet og kroppen.

Det er svært at få et nøjagtigt overblik over hvor mange mennesker, der har en tilstand af stress i Danmark. Statistikken viser kun toppen af isbjerget, men tal fra Stressforeningen har forsøgt at beregne de økonomiske konsekvenser af stress for virksomheden og samfundet.

  • Det koster op mod 1 mio. kr. at have en langtidssygemeldt medarbejder
  • En langtidssygemeldt leder med en månedsløn på ca. 50000kr. koster ca. 4 mio. kr.
  • Arbejdsskader i form af psykiske lidelser, herunder stress, estimeres at koste det danske samfund 2,6 mia. kr. årligt.
  • Sygefravær grundet arbejdsbetinget stress koster det danske samfund 27 mia. kr. årligt.
  • Ca. 20% af den danske befolkning vil i løbet af et år have problemer med mental sundhed. Det svarer til 700.000-800.000 voksne danskere.
  • Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt pga. et psykisk dårligt arbejdsmiljø, som kan resultere i eksempelvis stress, udbrændthed, depression og psykosomatiske symptomer.
  • Et dårligt psykisk arbejdsmiljø koster samfundet 63,3 mia. kr.

Derudover skal medregnes omkostninger til behandlinger, vikaransættelse og et arbejdspres på kollegaerne, som skal varetage opgaverne i mellemtiden osv.

I mange virksomheder har symptomer på stress fået meget opmærksomhed, fordi det kan være svært for lederen at spotte en medarbejder, som er lettere overbelastet og udviser reaktioner på stress.

En sygemeldt medarbejder koster virksomheden ca. 1.000.000 kr. i lønomkostninger for 1 medarbejder. Det er rigtig mange penge i omkostninger og det kan slet ikke betale sig for virksomheden ikke at udarbejde en proaktiv trivselsstrategi med involvering og engagement af medarbejderne.

En rigtig varm velkomst

Jeg hedder Mette og er kreativ direktør i Mindhero. Jeg har altid været optaget af læring og de potentialer der ligger gemt i hjernen. Jeg ser et stort udviklingspotentiale for virksomheder ved at prioritere, konkretisere og inspirere til øget mental sundhed i løbet af arbejdsdagen. Jeg kommer fra en baggrund, som risikomanager med regionalt ansvar og har oplevet at være udbrændt og sygemeldt med stress. Jeg startede selv som deltager på et SMART hold og det åbnede mine øjne for hvilken forskel træningen kan gøre. Jeg har efterfølgende dedikeret mit arbejdsliv med at minimere risiko relateret til trivsel og hjernens sundhed.

Direkte kontakt: mette@mindhero.dk

Værdigrundlag

Mission

Jeg har siden 2016 været optaget af at bruge min akademiske baggrund med min intuition og fornemmelse for mennesker.  Jeg har mange års erfaring som risikomanager og samarbejde med aktører under sundhedsvæsenets rammer, vilkår og betingelser.

Mindhero´s mission er, at inspirere virksomheder til at fremme bedre arbejdsvaner og mønstre og dermed skabe mere glæde og lykke i løbet af arbejdsdagen.

Den bedste investering er i medarbejdernes mentale sundhed. Jeg tror på at glade medarbejdere er mere effektive og engagerede i deres arbejde.

Vision

Det er visionen, at fremme den enkeltes medarbejders potentialer, ved at øge det personlige lederskab og dermed skabe værdi i virksomheden.

Mindhero vil skabe bevidsthed, om erhvervslivets ansvar for trivsel og omsorg. Når virksomheden passer på deres medarbejdere- passer medarbejderne på deres kunder.

Karma

Det er Mindhero håb, at bidrage til en dybere indsigt i livets kvaliteter og en højere forståelse af meningen med livet.

Mental sundhed kan fremmes gennem aktiviteter, fællesskab og meningsfuldhed. Det er afgørende for vores trivsel, og der er mange forskellige måder og niveauer, vi kan handle på.

A - Gør noget aktivt

Du kan holde dig fysisk aktiv på utallige måder og på mange forskellige niveauer. Ved at gå til funktionel hjernetræning, svømme i havet, lave havearbejde, danse til din yndlingssang eller rydde op i skuret.

Du kan holde dig socialt aktiv ved at bruge tid med din familie, venner og kollegaer, du kan tale med dine naboer, du kan dyrke mind training, melde dig ind i en forening eller deltage i sociale aktiviteter.

Du kan holde dig mentalt aktiv ved at læse en bog, løse en sudoku, spille et hukommelsesspil, prøve noget nyt, være kreativ, besøge et museum eller reparere bilen. Det handler kort sagt om at gøre noget, der kræver koncentration og fokus.

Du kan holde dig spirituelt aktiv ved at meditere, gå en stille tur i skoven eller langs vandet, deltage i gudstjenester, lave tai chi eller dyrke yoga. Eller blot tale med en ven om de store spørgsmål i livet. Det handler overordnet om ro og fordybelse.

Hvorfor virker det?

Forskning viser, at mennesker, der holder sig fysisk, mentalt, socialt og spirituelt aktive, har en bedre mental sundhed end dem, der ikke holder sig aktive. Når vi er aktive, føler vi os gladere, og vi får samtidig lettere ved at håndtere dagligdagens udfordringer. Derudover kan det være med til at øge håndtering af stress.

B - Gør noget sammen

Vores sociale relationer i form af familie, venner, kollegaer og naboer har stor betydning for vores mentale sundhed fordi, de er med til at give os en følelse af at høre til og være en del af noget større. Dette bidrager til vores identitet og selvfølelse om at høre til forskellige fællesskaber. Det kan være store og små grupper eller lokale, nationale og internationale netværk. Det kan være et træningsforløb, en strikkeklub, et band, en kollegagruppe et online-fællesskab.

 

Hvorfor virker det?

Det er afgørende for mental sundhed at have følelsen af, at man hører til og er en del af et fællesskab. Når vi involverer os i sociale aktiviteter, øger vi chancerne for at lære nye mennesker at kende og for at blive en del af et fællesskab. Jo flere gode sociale relationer en person har, jo bedre vil han eller hun være i stand til at klare de udfordringer, som livet og dagligdagen kan rumme.

C - Gør noget meningsfuldt

At gøre noget meningsfuldt betyder at gøre noget, som giver en følelse af mening og formål i livet. Det kan være alt fra at lykkes med en opgave til at udføre frivilligt arbejde og gøre en forskel for andre.

Det opbygger din selvtillid og dit selvværd at gøre noget, du er stolt af. Det behøver ikke nødvendigvis at være en stor bedrift. Det kan være alt fra at lave lækkert sundt mad. bage et brød, strikke en trøje, til at gøre det godt på jobbet eller lære et nyt sprog.

Jo mere vi engagerer os i et projekt, en sag, en interesse eller i en gruppe, jo større følelse af selvværd og livsglæde får vi.

At gøre noget godt for andre eller hjælpe mennesker, som har det svært, giver en følelse af meningsfuldhed og kan bidrage til både til egen og andres mentale sundhed. Vi får det ikke alene godt af at hjælpe andre, vi lærer også at sætte vores egne problemer i perspektiv og prise os taknemmelige, når vi møder nogen, der er mindre privilegerede end os selv.

Hvorfor virker det?

At give sig selv udfordringer og nå sine mål, selv de små mål, giver en følelse af at have udrettet noget. En følelse af effektivitet og en stærkere selvfølelse – alt dette er vigtigt for mental sundhed. Det øger følelsen af mening og formål med livet.